1.3 Přirozená měna obyvatelstva v obcích Česka 2000-2017