2.2 Věková struktura obcí ve středních Čechách 2017