2.4 Vývoj bytové výstavby ve středních Čechách 2007-2017