Prostorové aspekty rezidenční mobility cizinců v Karlovarském kraji k 31. 12. 2019