3 Vinohrady: od vinic k atraktivní vnitroměstské čtvrti