Vymezení metropolitních oblastí a aglomerací pro potřeby ITI 2020