Zóny rezidenční suburbanizace 2018

Tato stránka nabízí analytický nástroj pro hodnocení systému osídlení, urbanizačních procesů a vývoje metropolitních regionů v Česku. Mapa a přiložená prostorová (GIS) data využívá kombinace velikostní struktury obcí a jejich polohy v rámci sídelního sytému. Vymezení zóny rezidenční suburbanizace přidává k tradiční klasifikaci obcí na základě jejich populační velikosti rovněž vymezení specifického typu sídel – suburbánních obcí. Následně je tak možné pro analýzu jevů a procesů v sídelním systému Česka rozdělit obce na:

Městská jádra – obce s populační velikostí nad 10.000 obyvatel

Suburbánní obce – s danou mírou intenzity bytové výstavby a stěhování z jádrových měst

Venkovské obce – s počtem obyvatel menším než 10.000 obyvatel a zároveň s nižší mírou intenzity bytové výstavby a slabým proudem stěhování z jádrových měst.