1.6 Přirozená měna obyvatelstva ve středních Čechách 2000-2017