Dopady rezidenční suburbanizace v obcích České republiky

Mapa vznikla na základě aktualizace mapy z roku 2010. Syntetické hodnocení je založeno na rozdělení území Česka do tří typů prostředí - urbánních jader, suburbánních zón a obcí s převážně venkovským charakterem. Pro takto rozčleněné území České republiky bude následně zpracována mapy hodnotící samotný mechanismus rezidenční suburbanizace - tedy migraci, a dále dopady suburbanizace na přirozenou měnu obyvatelstva, důsledky ve věkové kompozici bydlícího obyvatelstva a celkovém přírůstku obyvatelstva suburbánních zón.

Tabulka s vymezením jednotlivých zón ke stažení

Cílem mapy je vymezit suburbánní zóny českých měst s více než 10 000 obyvateli a v doprovodném textu pak v těchto zónách zhodnotit hlavní trendy v populačním vývoji pomocí základních demografických a migračních ukazatelů. Mapa přitom navazuje na dříve provedená vymezení ke stavu v letech 2008 a 2010 (Špačková a kol. 2012, Ouředníček a kol. 2013). Metodika současného vymezení zón rezidenční suburbanizace navazuje na předchozí přístup, ale kromě aktualizace o nově dostupná data byl částečně inovován i samotný proces výběru suburbánních obcí.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., KLSÁK, A. (2016): Zóny rezidenční suburbanizace 2013. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Autoři: Špačková Petra, Ouředníček Martin, Novák Jakub
Kartografické zpracování: Klsák Adam