Mobilita

Sekce Mobilita je rozdělena na tři části. První z nich se zabývá sociální deprivací, mapy zde umístěné vznikly v rámci projektu Grantové agentury České republiky „Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze“. Druhá část se věnuje každodenním proměnám obyvatel v Pražské metropolitní oblasti, specificky denním rytmům obyvatel a typologií denních rytmů lokalit. Mapy vznikly za podpory Grantové agentury ČR v rámci projektu „Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky“. Třetí část se věnuje vývoji a aktuálnímu prostorovému rozmístění cizinců v Praze, jejichž výzkum podpořila Grantová agentura Univerzity Karlovy v projektu „Mobilita cizinců v Česku a jejich role v utváření sociálního prostředí českých měst“.