Role cizinců v klíčových (post)transformačních procesech v českých městech

Tato specializovaná mapa byla vytvořena v rámci projektu č. 1574319 „Role cizinců v klíčových (post)transformačních procesech v českých městech“ podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v letech 2019-2020.

Tato mapa ilustruje základní charakteristiky cizinecké populace v Karlovarském kraji, jako jsou podíly cizinců na počtu obyvatel jednotlivých obcí, struktura cizinců podle občanství ve vybraných městech a obcích. Dále také prezentuje nejvýznamnější proudy stěhování cizinců mezi jednotlivými centry kraje (pro potřeby mapy byly zvoleny ORP) a ostatními obcemi.

KLSÁK, A. (2020): Prostorové aspekty rezidenční mobility cizinců v Karlovarském kraji k 31. 12. 2019. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Autoři: Klsák Adam
Kartografické zpracování: Klsák Adam