Zóny rezidenční suburbanizace 2016

Tato stránka nabízí analytický nástroj pro hodnocení systému osídlení, urbanizačních procesů a vývoje metropolitních regionů v Česku. Mapa a přiložená prostorová (GIS) data využívá kombinace velikostní struktury obcí a jejich polohy v rámci sídelního sytému. Vymezení zóny rezidenční suburbanizace přidává k tradiční klasifikaci obcí na základě jejich populační velikosti rovněž vymezení specifického typu sídel – suburbánních obcí. Následně je tak možné pro analýzu jevů a procesů v sídelním systému Česka rozdělit obce na:

Městská jádra – obce s populační velikostí nad 10.000 obyvatel

Suburbánní obce – s danou mírou intenzity bytové výstavby a stěhování z jádrových měst

Venkovské obce – s počtem obyvatel menším než 10.000 obyvatel a zároveň s nižší mírou intenzity bytové výstavby a slabým proudem stěhování z jádrových měst.

Shapefile zón rezidenční suburbanizace a typologie obcí Středočeského kraje ke stažení zde.

Tabulka s vymezením jednotlivých zón ke stažení zde.

Cílem mapy je vymezit suburbánní zóny českých měst s více než 10 000 obyvateli a v doprovodném textu pak v těchto zónách zhodnotit hlavní trendy v populačním vývoji pomocí základních demografických a migračních ukazatelů. Mapa přitom navazuje na dříve provedená vymezení ke stavu v letech 2008, 2010 a 2013 (Špačková a kol. 2012, Ouředníček a kol. 2013, Špačková a kol. 2016). Metodika současného vymezení zón rezidenční suburbanizace navazuje na předchozí přístup, ale kromě aktualizace o nově dostupná data byl částečně inovován i samotný proces výběru suburbánních obcí. 

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., KLSÁK, A., NEMEŠKAL, J. (2018): Zóny rezidenční suburbanizace v obcích Česka 2016. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Autoři: Ouředníček Martin, Špačková Petra, Klsák Adam
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří