Mobilita

Sekce Mobilita je rozdělena na čtyři části. První soubor map se zabývá sociální deprivací. Mapy zde umístěné vznikly v rámci projektu Grantové agentury České republiky „Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze“. Druhá část se věnuje každodenním proměnám obyvatel v Pražské metropolitní oblasti, specificky denním rytmům obyvatel a typologií denních rytmů lokalit. Třetí část je věnována vývoji demografických a migračních procesů na úrovni obcí Česka, zejména v období po ekonomické krizi. Mapy obou těchto částí vznikly za podpory Grantové agentury ČR v rámci projektu „Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky“. Čtvrtá část se věnuje vývoji a aktuálnímu prostorovému rozmístění cizinců v Praze. Tento výzkum podpořila Grantová agentura Univerzity Karlovy v projektu „Mobilita cizinců v Česku a jejich role v utváření sociálního prostředí českých měst“.