Denní rytmy

Soubor specializovaných map se věnuje každodenním proměnám obyvatel v Pražské metropolitní oblasti. Ukazuje město jako dynamické a neustále se měnící, čímž obohacuje tradiční výzkumy založené na statických socio-prostorových vzorcích vycházejících z trvalého bydliště obyvatel. Na základě lokalizačních dat mobilních operátorů jednotlivé mapy ukazují, jak se v průběhu dne mění rozmístění obyvatelstva v Praze a jejím okolí, diskutují tyto změny v souvislosti s funkcemi v území a přispívají tak k dosavadním znalostem o fungování města. Data mobilních operátorů umožnují sledovat všechny denní pohyby obyvatel v jakýkoli den, a proto nabízejí významný doplněk datům ze Sčítání lidu, domů a bytů. Mapy vznikly za podpory Grantové agentury ČR v rámci projektu „Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky“.

Mapa s typologií denních rytmů navazuje na vstupní mapu Denní rytmy obyvatel v Pražské metropolitní oblasti, kde jsou v doprovodném analytickém textu představeny i základní teoretické přístupy a účel celého souboru mapových listů. Cílem druhého mapového listu je vytvoření typologie na území Pražské metropolitní oblasti, která by nabídla generalizaci procesů formujících metropolitní území Prahy v jednotlivých obdobích pracovního dne. Pozornost je v tomto ohledu věnována důležitým funkcím území (rezidenční, pracovní, obslužná). Základní klasifikace dělí katastry na pracovní, vyrovnané a rezidenční, a to na základě využití dat o přítomných osob v různých částech dne. Doplňkové klasifikace vznikly na základě nalezení podobností u katastrů s předpokladem výskytu tranzitní dopravy nebo služeb.

NEMEŠKAL, J., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., SVOBODA, P. (2016): Typologie denních rytmů lokalit v Pražské metropolitní oblasti. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Autoři: Nemeškal Jiří, Pospíšilová Lucie, Ouředníček Martin, Svoboda Peter
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří

V městském prostředí dochází v průběhu dne k významným proměnám počtu a struktury přítomných obyvatel. Nejčastěji využívanou metodou zobrazení prostorové struktury obyvatel jsou mapy rezidenční diferenciace využívající dat za trvalé bydliště obyvatelstva. Zachycují však jen jednu z městských funkcí (rezidenční) a zároveň také jen jednu část dne, resp. noci. Denní podobu města bylo v českém prostředí donedávna možné zachytit pouze s využitím dat o dojížďce za prací a do škol pocházejících ze sčítání lidu, která jsou však také omezena na konkrétní městskou funkci, týkají se jen určité skupiny obyvatel, zachycují pouze jednu část dne a jsou navíc dostupná pouze v desetiletých intervalech. S masivním rozšířením mobilních telefonů se zajímavou alternativou k dostupným datům staly údaje mobilních operátorů, které zachycují všechny druhy denních pohybů. Cílem mapového listu je postihnout a popsat každodenní proměny obyvatel v katastrálních územích Pražské metropolitní oblasti s využitím lokalizačních dat mobilního operátora.

NEMEŠKAL, J., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK M. (2016): Denní rytmy obyvatel v Pražské metropolitní oblasti. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Autoři: Nemeškal Jiří, Pospíšilová Lucie, Ouředníček Martin
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří