Cizinci

Specializovaná mapa se věnuje rozmístění osob s cizím státním občanstvím v Praze v letech 2008–2015, když zjišťuje, zda a jak se ekonomická krize projevila na změnách sociálně prostorové diferenciace cizinecké populace ve městě. Vychází z dosud nepublikovaných dat o cizincích s platným povolením k pobytu na území hlavního města, a tak prohlubuje poznání prostorového rozmístění cizinců v Praze dosaženého v dříve zde publikovaných pracích věnovaných sociální deprivaci a historickému vývoji sociálně prostorové diferenciace Prahy. Mapa vznikla za podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy v rámci projektu „Mobilita cizinců v Česku a jejich role v utváření sociálního prostředí českých měst“.

Migrace je dnes jedním z nejvýznamnějších procesů podílejících se na nové sociálně prostorové diferenciaci Prahy. Nedávná ekonomická krize, jež se Česka dotkla menší měrou než jiných evropských zemí, však měla výrazný dopad na proměnu migračních proudů. Lze očekávat, že tato proměna ovlivnila také sociálně prostorovou diferenciaci hlavního města. Cílem mapového listu je proto zhodnotit, jak se v období po vypuknutí ekonomické krize vyvíjely prostorové vzorce rozmístění a koncentrace cizinců v Praze a vysvětlit příčiny sledovaných změn.

PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A. (2017): Rozmístění cizinců v Praze: vývoj a současnost. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Autoři: Přidalová Ivana, Klsák Adam
Kartografické zpracování: Klsák Adam