Prostorové vzorce kriminality

Prostorové analýzy kriminality patří mezi dlouhodobě zkoumaná témata, avšak převážně v zahraničí, v Česku jim tolik pozornosti věnováno není. V současnosti u nás vznikají většinou dílčí a lokální studie, analýz zachycujících celorepublikové prostorové vzorce není mnoho, a pokud jsou, pracují primárně s úrovní okresů. Naším cílem je proto rozšířit spektrum prostorových analýz v Česku, a to jak tematicky, tak zaměřením se na podrobnější úroveň sledování (např. obvodní oddělení policie). Mapy zde publikované vznikly za podpory Grantové agentury ČR v rámci projektu „Prostorové vzorce kriminality a percepce bezpečí v Česku“.

Mapový list se zaměřuje na analýzu kriminality v Česku na úrovni obvodních oddělení policie na základě dat Policejního prezidia ČR z let 2013–2015. Kromě standardizovaného indexu kriminality je hlavní pozornost směřována na typologizaci struktury kriminality. Vytvořená typologie vychází z kvantitativního pojetí problematiky a za pomoci Wardovy metody hierarchického meziskupinového shlukování ukazuje rozložení obdobných struktur a intenzit kriminality. Osm základních typů vzešlých z analýz je následně podrobněji charakterizováno pomocí socioekonomických dat v doprovodném textu.

NEMEŠKAL, J., JÍCHOVÁ, J. (2016): Typologie struktury kriminality. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Autoři: Nemeškal Jiří, Jíchová Jana
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří